Soekot (Loofhuttenfeest)
16 t/m 23 oktober

Zeven dagen lang thuis in een hutje eten

Tijdens Soekot eten joodse kinderen met hun familie zeven dagen lang in een Soeka: een huisje van takken. Elke herfst herdenken ze daarmee dat het joodse volk veertig jaren lang door de woestijn reisde en geen vaste plek om te wonen had.

Bescherming van God

Veel van de joodse feestdagen verwijzen naar gebeurtenissen uit de Tenach, het belangrijkste religieuze boek voor joden. Christenen noemen dat boek het Oude Testament. Tijdens het Loofhuttenfeest herdenken de joden dat ze uit Egypte en de slavernij zijn weggevlucht. Onder leiding van Mozes trokken ze door de woestijn op weg naar het Beloofde Land. Ze hadden geen huis, maar leefden in hutjes van takken met een dak van bladeren. Zo voelden ze zich toch beschermd door God.

De hutjes hebben een dak van bladeren en ’s nachts moeten hierdoor de sterren zichtbaar zijn

Soekot in Joods Museum Amsterdam - Foto door Swaan Nolte-Schmidt.png

Samen vieren in de Soeka

Om de tocht door de woestijn te herdenken bouwen joden op een plat dak, in de tuin of op het balkon een loofhut, de Soeka. Het dak van de hut wordt gemaakt van losse takken (loof). 's Nachts moet je door het dak de sterren kunnen zien.

Soekot is altijd in de herfst en duurt zeven dagen. Het is vooral een feest dat samen thuis gevierd wordt, met veel gasten. Iedereen viert en eet mee in de Soeka. Door een week lang weer in een loofhut te leven, ervaar je opnieuw je kwetsbaarheid en behoefte aan bescherming.

Oogstfeest

Het Loofhuttenfeest is ook een oogstfeest. Er wordt gevierd dat de laatste oogst binnen is. Om de herfstoogst op tijd binnen te halen, brachten boeren in warme gebieden de nacht door in hutten op het land.

De laatste dag van Soekot heet Simchat Tora, wat Vreugde der Wet betekent. Buiten Israël wordt Simchat Thora een dag later gevierd.

Weet jij wat je viert? Test hier je kennis over de feestdagen!