Sint-Franciscus en Werelddierendag
4 oktober

De feestdag van grote dierenvriend Sint-Franciscus

De goudvissen krijgen extra voer, de hond een lekker bot. De kat krijgt een speeltje en voor de eendjes in het park is er brood. De cavia mag mee naar school… Met Dierendag is het feest voor alle dieren! Actiegroepen vragen op deze dag aandacht voor zwerfdieren en dieren die voor hun baasjes moeten werken.

Liefde voor natuur en dieren

Maar van oudsher is 4 oktober de feestdag van Sint-Franciscus van Assisi. Franciscus wie? Een beroemde heilige, die leefde rond het jaar 1200. Hij werd bewonderd omdat hij mensen in nood hielp en zo indrukwekkend over God kon vertellen. Jongeren trokken graag met Franciscus op en probeerden hun leven te leiden zoals hij dat deed.

Dierendag
Sint-Franciscus praat met de vissen

Het meest staat hij echter bekend om zijn liefde voor de natuur en de dieren. Dieren waren voor Franciscus zijn broeders, zijn vrienden. Hij maakte een wilde wolf tam en sprak met vogels. En hij schreef en zong een lied over hoe mooi hij de natuur vond: het Zonnelied.

Dierendag

In 1927 bedacht Juffrouw Winter uit Brno in Tsjechië dat mensen één dag per jaar speciaal aan de dieren moesten denken. Ze schreef een brief met haar idee naar Margaret Ford, de voorzitster van de wereldvereniging van de dierenbescherming. Mevrouw Ford vond het geweldig. Over een toepasselijke datum hoefden ze niet lang na te denken: de feestdag van Franciscus!

In 1929 keurde een internationale vergadering van dierenbeschermers in Wenen het plan goed. Een jaar later werd Dierendag voor het eerst in Nederland gehouden.

In 1930 werd de eerste Dierendag in Nederland gevierd

School TV

Filmpje

Kijk mee!

Bekijk schoolTV

Weet jij wat je viert? Test hier je kennis over de feestdagen!