Sjawoe'ot (Wekenfeest)
2 & 3 juni 2025

Een dag om het ontvangen van de Tora te vieren

Met Sjawoe'ot (ook wel het Wekenfeest) herdenken de joden dat Mozes 4000 jaar geleden op de berg Sinaï de Tien Geboden ontving van God. Dit zijn de belangrijkste leefregels voor joden. Ze staan beschreven in de Tora, de eerste vijf boeken van de Hebreeuwse bijbel.

Wekenfeest

Dit feest is zeven weken na Pesach, de feestdag waarop joodse mensen vieren dat God hen bevrijdde van de slavernij in Egypte. Omdat Sjawoe'ot zeven weken later is, wordt dit feest ook wel het Wekenfeest genoemd.

Vieren in een versierde synagoge

Sjawoe'ot duurt twee dagen - joden mogen op deze dagen niet werken. Ze vieren de ontvangst van de wetten en de Tien Geboden. Het feest wordt vooral gevierd in de synagoge, het joodse gebedshuis. De synagoge is voor dit feest mooi versierd met bloemen. Want de berg Sinaï was ook bedekt met bloemen toen Mozes vanaf de berg de Tien Geboden naar de mensen beneden bracht. In de synagoge worden met Sjawoe'ot altijd de Tien Geboden voorgelezen. Leren is op deze dag extra belangrijk.

Simchat Torah
Lezen uit de Torah

Een oogstfeest

Net als Pesach was Sjawoe'ot van oorsprong een oogstfeest. Van Pesach tot aan het Wekenfeest kon de gerst van het land worden gehaald. Daarna waren de tarwe, dadels en olijven aan de beurt. Op de feestdag worden veel gerechten met melk gegeten, omdat dit net zo voedzaam zou zijn als de goddelijke leefregels die centraal staan bij het Wekenfeest.

De synagoge is mooi versierd met bloemen

Overeenkomsten met Pinksteren

Het christelijke Pinksteren lijkt op Sjawoe'ot: niet voor niks valt Pinksteren ook zeven weken na Pasen. Pasen is dan weer verwant aan Pesach. Nadat Jezus Pesach vierde met zijn apostelen werd hij verraden en gevangen genomen. Daar komt de naam het Laatste Avondmaal vandaan.

Beide feesten herdenken een ontmoeting tussen hemel en aarde. Mozes ontving de Tien Geboden van God en de vrienden van Jezus ontvingen de Heilige Geest. Ook voor christenen zijn de Tien Geboden belangrijk.

Weet jij wat je viert? Test hier je kennis over de feestdagen!