Maria Hemelvaart
15 augustus

Viering dat Maria na haar overlijden in de hemel kwam

Op 15 augustus vieren sommige christenen dat Maria na haar overlijden in de hemel kwam. Net als Jezus met Hemelvaart. Maria was de moeder van Jezus. Daarom wordt wel van haar gezegd dat ze nu in de hemel een goed woordje bij hem kan doen voor de mensen. Ze is dan een bemiddelaar tussen hemel en aarde.

Voor meisjes die Maria heten is dit een soort extra verjaardag

In de hemel opgenomen

“Maria Hemelvaart” is eigenlijk een soort afkorting. Een officiële naam voor deze feestdag is “Maria-Tenhemelopneming”. Want men geloofde dat Maria niet uit zichzelf naar de hemel kon gaan zoals Jezus. Ze werd door God in de hemel opgenomen. Soms heet het feest “Ontslapen van Maria” of “Ontslapen van de Moeder Gods”. Daarmee wordt bedoeld dat Maria na haar dood wakker werd in het eeuwige leven.

Naamfeest

In Nederland merk je meestal niet veel van Maria Hemelvaart. Maar in andere landen, bijvoorbeeld België, Frankrijk en Italië, is het een vrije dag. Bovendien is het ook het naamfeest van Maria. Voor veel vrouwen en meisjes die Maria heten (en dat zijn er heel veel!) is 15 augustus daarom een soort extra verjaardag

Maria Hemelvaart
Maria Hemelvaart uit het gebedenboek van Beatrijs van Assendelft

Gebedenboek van Beatrijs van Assendelft

Deze paginagrote miniatuur hoort bij de gebeden voor Maria. Wanneer Maria, de moeder van Jezus, sterft, wordt haar lichaam door engelen naar de hemel gedragen. Dat verhaal staat niet beschreven in de Bijbel, maar vormt een onderdeel van de traditie die in de loop der eeuwen over de heilige maagd zijn ontstaan. In dit prachtig verluchte gebedenboek geleiden zeven engelen de in het blauw gehulde hemelkoningin omhoog. De Heilige Drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest in de vorm van een duif, staat al klaar om haar te ontvangen. Het boek is waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van de intrede van Beatrijs van Assendelft in het klooster.

Weet jij wat je viert? Test hier je kennis over de feestdagen!